NFT is een van de populairste acroniemen op het internet en in de wereld van de gedecentraliseerde financiën. Het staat voor Non-Fungible Token. Een fungibel token kan worden gerepliceerd en kan worden ingewisseld voor een ander van gelijke waarde. Zo kan bijvoorbeeld een biljet van $ 100 worden ingewisseld tegen twee biljetten van $ 50 of vijf van $ 20. Je kunt NFT’s niet op dezelfde manier inwisselen. Omdat het met blockchain werkt, kan het bewijs van eigendom en legitimiteit verzekerd worden, en hoewel het kan worden gerepliceerd, kan er maar één legitieme kopie zijn. De blockchain stelt het publiek en toekomstige kopers ook in staat de huidige eigenaars, de lijst van vroegere eigenaars, en de data van overdrachten te zien, en ook kun je ze herleiden tot de oorspronkelijke maker.