Gebruikersovereenkomst

Laatste update: 16 januari 2022

Aansprakelijkheid Nftned.nl

Een ieder die gebruikmaakt van Nftned.nl gaat akkoord met onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Kopen van producten en/of diensten

Nftned.nl verkoopt uitdrukkelijk geen Producten, NFT’s of Digitale Valuta’s. Gebruikers worden verwezen naar andere websites. Nftned.nl is om die reden niet aansprakelijk voor enige schade die, in welke vorm of op welke manier dan ook, is toegebracht aan de gebruiker door de aankoop van een product en / of dienst.

Onjuiste informatie

Nftned.nl toont de nieuws en producten van verschillende websites. Hoewel wij er alles aan doen om alleen de juiste informatie te tonen, kunnen wij niet garanderen dat elke product ook daadwerkelijk werkt en alle weergegeven informatie correct en actueel is. Nftned.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die, in welke vorm of op welke manier dan ook, is toegebracht aan de gebruiker door het gebruik van informatie op Nftned.nl.

Intellectueel eigendom

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Op de inhoud en vormgeving van de website rust auteursrecht en databankenrecht. Nftned.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik, en dus niet voor commerciële doeleinden. Nftned.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier, of op een manier die schade kan toebrengen aan de organisatie, gebruikt worden, zulks ter beoordeling van Nftned.nl.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over Nftned.nl, of over een van de andere producten van Nftned.nl, dient u deze door middel van een e-mail aan ons kenbaar te maken. Wij nemen alleen klachten in behandeling die duidelijk zijn geformuleerd en waarbij volledige naam en adres gegevens worden genoemd. Klachten worden doorgaans binnen 15 werkdagen na ontvangst door ons in behandeling genomen.

Wijzigingen

Nftned.nl behoudt zich het recht voor om de hierboven genoemde voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen op elk gewenst moment te wijzigen.